Kontakt

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW „WRZOS„

MGR INŻ.MAŁGORZATA  I   PAWEŁ   KARALUS
GOSZCZANOWIEC  9

66-530 DREZDENKO

TEL.KOM. 0502653505, 0502339458
E-MAIL :m.p.karalus@wp.pl


nazwa